Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Lees onze Privacyverklaring.

ABR-verzekering en globale polis

Tijdens de werken zelf kan je je indekken tegen de risico’s die hiermee gepaard gaan. Er zijn twee opties: de ABR-verzekering en de Globale polis van de bouwheer.

ABR-verzekering

De ABR-verzekering is een polis tegen alle mogelijke schade tijdens de bouw. Zo’n ABR-polis (Alle bouwplaatsrisico) dekt in de eerste plaats verlies, vernieling of beschadiging aan het gebouw in opbouw (het maakt niet uit wie in de fout ging), maar kan uitgebreid worden met een luik schade aan derden. Een ABR-verzekering dekt geen lichamelijke letsels, veroorzaakt door de bouwactiviteiten. Daarvoor is er de polis arbeidsongevallen van de aannemer. Als je aannemer al een ABR-verzekering heeft – wat meestal het geval is – moet je als bouwheer geen polis meer afsluiten.

Globale polis van de bouwheer

De globale polis van de bouwheer dekt de bouwheer tegen het in gebreke blijven van een van de partners die instond voor het ontwerp of de bouw van de woning. De bouwprofessional kan om verschillende redenen in gebreke blijven: overlijden, faillissement, al dan niet verplichte stopzetting van de werken, liquidatie,… In al deze gevallen kan je terugvallen op de globale polis van de Bouwheer, zowel tijdens de bouwwerken als tijdens de periode van de tienjarige aansprakelijkheid.

ABR of globale polis?

De Globale Polis is op maat van de bouwheer gemaakt en dekt niet alleen de risico’s tijdens de bouwwerken – waartoe de ABR zich beperkt -, maar ook de risico’s die nadien, tot bij het verlopen van de tienjarige aansprakelijkheid, kunnen optreden.

Tegen welke prijs?

  • Voor nieuwbouwprojecten wordt de premie berekend op basis van het volume van de nieuwbouw.
  • Bij renovatiewerken wordt gekeken naar het volume en naar de kostprijs van de bouwwerken.

 

Belangrijk om weten is dat deze verzekering moet afgesloten zijn voor het begin van de werken