Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Lees onze Privacyverklaring.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van de firma BM&D bvba en is ook ten dienste van de firma BAVACO bvba.

Door gebruik te maken van de website, aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk en zonder enige voorbehoud op de hoogte te zijn van de hieronder beschreven voorwaarden. Bij geschillen is enkel de rechtbank van Turnhout bevoegd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

BM&D bvba en BAVACO bvba aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij BM&D bvba en BAVACO bvba of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan BM&D bvba en BAVACO bvba.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door BM&D bvba en/of BAVACO bvba

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1194 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.). is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier. Wij behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien U de intellectuele rechten of andere rechten van ons of derden miskent en de hierboven gestelde voorwaarden niet naleeft, verbindt u zich ertoe ons of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

GDPR, DE EUROPESE PRIVACYWET

Versie 01.01 d.d. 25 mei 2018

Alle voorafgaande versies kunnen op ieder moment bekomen worden via aanvraag per e-mail op rz@bouwbedrijf-bmd.be

Wat is het doel van de AVG/GDPR?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG ofwel General Data Protection Regulation GDPR staat bekend om databescherming, maar het richt zich eigenlijk op de rechten van de mensen. Data-privacy behoort tot mensenrechten en de GDPR is het meest recente middel om deze mensenrechten te handhaven. Sinds de invoering van eerdere regelgevingen is het machtsevenwicht van data ernstig verslechterd. Individuen hebben steeds minder controle over wie over hun data beschikt. De GDPR wil hier verandering in brengen.

Wie moet voldoen aan de GDPR?

De GDPR is gericht op alle organisaties in de EU en alle organisaties die data van Europese inwoners verwerken, ongeacht hun locatie in de wereld. Iedere organisatie in een EU-lidstaat is verplicht te voldoen aan de eisen.

Wat is de GDPR nu echt?

De GDPR is bedoeld voor het individu en zijn/haar rechten; specifiek gezegd het recht om de controle te hebben over zijn/haar eigen data. Hier vallen het recht op transparantie, het recht tot verwijdering van data en nog veel meer datagerelateerde rechten onder.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BM&D bvba en BAVACO bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van BM&D bvba en BAVACO bvba of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Digitale marketing, E-mail marketing, klantondersteuning, aankondigingen en marktonderzoek

Hebt u hiervoor uw toestemming gegeven, dan verwerkt en gebruikt BM&D bvba en/of BAVACO bvba de door u opgegeven persoonsgegevens.

Om uw vragen te beantwoorden en u nieuws en aanbiedingen te bezorgen, voor specifieke communicatie over producten en diensten, aankondiging van evenementen alsook voor marktonderzoek.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Dit doen we o.a. met het programma Google analytics van Google inc. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van BM&D bvba en BAVACO bvba of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Duur

Alle gegevens zullen bij ons bewaard blijven voor een periode van maximum 25 jaar.

Reden: Al onze offertes worden minstens 5 jaar bewaard , de duurtijd van de werken is gemiddeld 1 jaar en de aansprakelijkheid is meestal een periode van 10 jaar.  Dit zet ons ertoe aan om dan ook deze periode ruim te houden.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Dienstverleners zoals onderaannemers kunnen enkel beschikken over die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun diensten.  Notarissen die de gegevens zullen opvragen om uw dossier te vervolledigen bij aankoop van een bouwgrond of woning via onze firma BM&D bvba en BAVACO bvba. Nutsbedrijven om aansluitngen van water, gas en electra aan te vragen voor uw bouwwerf. Onze verzekeringsmaatschappij om eventuele verzekeringen af te sluiten in functie van de bij u uit te voeren werken. Advocaten en gerechtelijke diensten voor opvolging van lopende of afgesloten dossiers.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

BM&D bvba
Stevennekens 33A
B-2310 Rijkevorsel

België
03 / 314 12 53
info@bouwbedrijf-bmd.be