Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Lees onze Privacyverklaring.

Wat is een blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

Bij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,…) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Dit kan gevisualiseerd worden door middel van een warmtebeeldcamera en/of rookstiften. Wij hebben beide hulpmiddelen ter beschikking, waardoor wij u indien gewenst een visueel rapport kunnen bezorgen waarin aangegeven staat op welke plaatsen de luchtdichtheid van de woning verbeterd kan worden.

Waarom een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting laten uitvoeren?

 Er zijn verschillende redenen om een blower door test uit te laten voeren. Wanneer u een nieuwbouwwoning zet, kan u een test laten voeren op het moment dat de luchtdichting afgewerkt is. Op dat moment kan u immers nog lekken opsporen en dichten. Dit wordt moeilijker eenmaal de woning volledig afgewerkt is.

Daarnaast kan het resultaat van een luchtdichtheidstest meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw nieuwe woning. Daar de standaardwaarde die de software gebruikt relatief pessimistisch is, zal een luchtdichtheidstest voor een degelijk gebouwde woning steeds leiden tot een winst aan E-peil-punten, waarbij een winst van minstens een 5-tal punten relatief gangbaar is.

Hoe gaat een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting in zijn werk?

Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Belangrijk is dat alle buitendeuren en -ramen gesloten zijn, en dat alle binnendeuren open staan. Eén uitzondering: de deur naar het toilet mag dicht blijven. Ventilatie wordt uitgeschakeld, en eventuele controleerbare ventilatie-openingen worden in gesloten toestand geplaatst. Vervolgens wordt de blowerdoor (bij voorkeur) in een deuropening geplaatst. De blowerdoor is een kaderwerk dat gemakkelijk aan de deuropening aangepast kan worden, en die quasi luchtdicht afsluit, op een opening voor de ventilator na.

De ventilator zal dan, na plaatsing in de blowerdoor, lucht in de woning blazen of eruit wegzuigen. Voor een aantal verschillende drukken wordt gekeken welk volume aan lucht hierbij verplaatst wordt, en het zijn deze resultaten die aanleiding geven tot de uiteindelijke waarde voor de luchtdichtheid van uw woning.

 

Wat levert een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting op?

Zoals hoger vermeld, kan het resultaat van een luchtdichtheidsmeting aanleiding geven tot een beter E-peil. Hoe dit werkt, vindt u terug in ons artikel over het effect van de luchtdichtheid van een woning op het berekende E-peil. Dit kan van pas komen wanneer u boven de maximale grens uitkomt (momenteel E80), of wanneer u ermee op of onder de subsidiegrens kan geraken (momenteel E60). In het eerste geval spaart u een (hoge) boete uit, in het tweede geval kan u aanspraak maken op een premie en een korting op uw onroerende voorheffing.

Indien u tijdens de bouwwerken een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nog een effectieve energiebesparing op. Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht, uitdroging van de binnenlucht,… en leidt een betere luchtdichtheid ook tot een betere geluidsisolatie.