Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Lees onze Privacyverklaring.

Waar staat EPB voor?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, … maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten op energetisch gebied en op vlak van binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen. Die eisen worden de EPB-eisen genoemd. Je nieuwe woning zal dus wettelijk aan bepaalde energetische voorwaarden moeten voldoen. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Check of jouw bouwproject onderworpen is aan de EPB-eisen met de EPB-wegwijzer van het Vlaams Energieagentschap VEA.

Europese maatregel

De EPB-eisen zijn ingevoerd door de Europese Unie om het energieverbruik per huishouden te drukken. De bedoeling is om in functie van het Kyoto-protocol de CO2-uitstoot te verminderen. Door de verbranding van fossiele energiebronnen zoals olie en aardgas komt er immers CO2 vrij, met nefaste gevolgen voor het klimaat.

Steeds strenger

De EPB-eisen worden steeds strenger, wat betekent dat woningen steeds energiezuiniger zullen worden en minder gaan uitstoten. Dat betekent ook dat energiefacturen zullen dalen. Extra investeren in energiezuinige maatregelen is dus niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je portefeuille.

Op weg naar nulenergiewoningen

De Europese Unie legt ook vast dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Zo’n nulenergiewoning vraagt zo weinig energie voor verwarming en de productie van sanitair warm water, dat die energie in zeer aanzienlijke mate ter plaatse of dichtbij geproduceerd moet worden uit hernieuwbare bronnen.

Aan welke eisen moet mijn woning voldoen?

De EPB-eisen bepalen aan welke minimale energievoorschriften je woning moet voldoen.

Eisen op drie niveaus

Concreet vertaalt de EPB-regelgeving zich in eisen op drie niveaus: thermische isolatie-eisen (K-peil), algemene energieprestatie (E-peil) en binnenklimaateisen (ventilatie en oververhitting vermijden).

EPB-eisen voor elk gewest anders

De EPB-eisen verschillen in België van gewest tot gewest.

Als je in Vlaanderen een bouwvergunning indient, mag je woning een E-peil van maximaal E50 hebben. Niets houdt je echter tegen om lager te mikken. Extra investeren in het energiepeil van je woning betekent natuurlijk een meerkost, maar die meerkost vertaalt zich in een lagere energiefactuur.

E-hoeveel?

Het komt erop neer om die meerkosten af wegen tegen hun financiële rendabiliteit. Het heeft puur financieel immers geen zin om duizenden euro’s te investeren in een maatregel die je slechts enkele honderden euro’s zal opleveren.

Energieneutraal

Uit de tabel is ook duidelijk dat de EPB-eisen in de drie gewesten verschillen. Wat wel vaststaat is dat in alledrie de gewesten de EPB-eisen steeds strenger zullen worden. Het einddoel is het bijna energieneutrale gebouw in 2021.

Verplicht investeren in hernieuwbare energie

Sinds 1 januari 2014 is de energieregelgeving weer aangescherpt. Vanaf dan moet elk nieuw woongebouw voorzien zijn van een hernieuwbaar energiesysteem óf 10 % onder het dan geldende E-peil duiken.

EPB eisen volgens datum bouwaanvraag in Vlaanderen:

vanaf 1 maart 2017 tot en met 31 december 2017(pdf)
vanaf 1 januari 2017 tot en met 28 februari 2017(pdf)
vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016(pdf)
vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015(pdf)
vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014(pdf)
vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013(pdf)
vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012(pdf)
vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011(pdf)
vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2009(pdf)

U merkt dat de eisen ook afhankelijk zijn van de bestemming voor 1 januari 2017 (pdf) of vanaf 1 januari 2017 (pdf) van een gebouw of gebouwdeel en de  aard van de werken (pdf). Bij meerdere werkzaamheden binnen één bouwproject, wordt een dossier opgesplitst om de eisen per onderdeel te bepalen.

Bouw nu al BEN! Dan voldoet je gebouw aan het E-peil van 2021.