Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Lees onze Privacyverklaring.

Ventilatie en verluchting

Vervuilde binnenlucht kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, geïrriteerde ogen, neus of keel, allergieën, CO-vergiftiging, … Maar het kan ook geurhinder en schimmels veroorzaken of condensatie op ramen en spiegels.

Ook al neemt u maatregelen om de binnenlucht gezond te houden(externe website), dan nog is ventilatie noodzakelijkom verschillende redenen.

  • Ventilatie zorgt voor voldoende verse zuurstof. Met een CO2-meter kunt u zelf meten of u voldoende verse lucht aanvoert.
  • Door ventilatie wordt vocht afgevoerd en zo vermijdt u schimmels, problemen met huisstofmijt en onaangename geuren.
  • Als u voldoende ventileert en verlucht, kunnen schadelijke stoffen (uit schoonmaakproducten, verwarming, apparaten, bouwmaterialen, …) zich niet opstapelen in de binnenlucht.
  • Intensieve ventilatie en verluchting zijn noodzakelijk als u bouwt of verbouwt én ook na de werken.

Ventileren is niet hetzelfde als verluchten. Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde binnenlucht naar buiten gaat en (minder vervuilde) buitenlucht naar binnen komt. Verluchten doet men door ramen of deuren tijdelijk open te zetten en is een aanvulling op ventileren. Verluchten is bijvoorbeeld nuttig na het poetsen.

Ventilatiesystemen

In oude woningen komt er vaak verse lucht binnen door kieren en spleten. Nieuwe woningen of verbouwde woningen zijn zo goed geïsoleerd dat u een ventilatiesysteem of ventilatieroosters nodig hebt. In de energieprestatieregelgeving (EPB) zijn er EPB-eisen voor de isolatie én voor de ventilatie.

http://ebl.vlaanderen.be/publications/documents/68401

Woning zonder ventilatiesysteem

Hebt u geen ventilatiesysteem en ook geen ventilatieroosters? Om uw woning gezond te houden, moet u ventileren en verluchten. Zet ramen op een kiertje of in kantelstand. Probeer het energieverlies te beperken door in koude periodes of bij veel wind met een kleine kier te werken. Om te verluchten kunt u ramen gedurende een kwartier wijd open zetten.

Plaatst u nieuw buitenschrijnwerk én wilt u in aanmerking komen voor de renovatiepremie? Dan moet u voldoen aan bepaalde ventilatievoorwaarden (ramen met ventilatieroosters of een ventilatiesysteem in de woning).

https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ventileren-en-verluchten

Luchtzuiveringsapparaten?

Op bouwgezond.be vindt u uitleg over het nut van luchtzuiveringsapparaten. Of een draagbaar apparaat doeltreffend is, hangt af van het soort toestel, maar ook van de ruimte en de plaatsing. Zo’n toestel kan het stofgehalte beïnvloeden, maar heeft geen invloed op zuurstof of vocht in de lucht. Het geeft dus geen garantie op goede luchtkwaliteit, vooral niet als er vervuilende bronnen aanwezig zijn of als er niet genoeg ventilatie is. Sommige toestellen produceren zelf vervuilende stoffen. De beste manier om vervuiling van de binnenlucht aan te pakken is: de bron van de vervuiling wegnemen én ventileren.